Skip to main content

Hloubětínské centrum je na začátku svého nového života. Bylo vysazeno 24 nových stromů, oproti dřívějšku je celková plocha koncipována jako náměstí. Potřebujeme místo pro stánky trhů a příjezd trhovců k nim. Místo pro letní kino či slavnosti. Místo pro doplnění o kavárničku a pevné zázemí pro trhy. Plocha pod náměstím je protkána inženýrskými sítěmi. 

Stromy jsou umístěny všude, kde to je technicky možné a dává smysl. Bude nějaký rok trvat, než jejich koruny vzrostou a zastíní náměstí tak, jak bych si i já představoval. V tom ale přírodě neporučíme. Určitě je doplníme dočasně zelení v mobilních nádobách ale cílem jsou vzrostlé stromy. Hloubětín má nové důstojné náměstí, prosvětlené s místy k odpočinku. 

Důležitá teď bude údržba – úklid a bezpečnost. To spadne na bedra městské části. Bez nich se každý pěkný prostor zdevastuje.

Nové Hloubětínské náměstí, o kterém tu psala Irena Kolmanová,  má kolaudaci. Tenhle zanedbaný prostor nám dlouho ležel v žaludku a proměna trvala bohužel neuvěřitelně dlouho. V roce 2013 proběhlo první veřejné projednání a mapování co toto náměstí pro Hloubětín znamená a k čemu bude sloužit. 

Původní propojené náměstí rozdělila ulice Poděbradská s tramvajovým pásem, a později metrem, na dvě samostatné části. Ze všech jednání vyplynulo, že právě prostor před obchodním centrem je třeba směřovat jako místo pro setkávání, průchod, pořádání farmářských trhů, jarmarků a slavností. Místo kde získá Hloubětín své centrum. 

První projekt vznikl v roce 2016. Ten ale nebyl přijat – chyběla zeleň a šel do přepracování. Nový projekt omezil kácení stromů na nezbytně nutné. Mimo jiné i díky  Romaně Kubáskové Špádové, která teď za nás sousedy kandiduje. Přidal pěší propojení a hřiště, více zeleně, jinak umístěnou kašnu.

Co se teď bude dít?

Kolaudace neznamená hned otevření. Ještě probíhají dokončovací práce a náměstí se bude postupně otevírat v příštím týdnu. Je potřeba opravit nátěry na lavicích k sezení a kašna zatím zůstane oplocená, čeká se na dodávku speciálních obkladů.