Skip to main content

To, aby si děti měly kde hrát, je pro mě naprosto klíčové. V tomto volebním období jsem měla na starosti právě dětská hřiště. Soustředili jsme se na budování hřišť po celé městské části tak, aby byla co nejvíce dostupná ze všech koutů Prahy 14. V některých lokalitách to jde lépe, někde je stále co zlepšovat. V posledním volebním období vznikla nová hřiště hojně díky podaným projektům od místních lidí v rámci participativního rozpočtu. Konkrétně na Jahodnici jsme rozšířili hřiště v ulici U Hostavického potoka a vybudovali parkourové hřiště. V Hloubětíně vzniklo úplně nové oplocené hřiště v Mochovské ulici. Na Černém Mostě máme hřiště na petangue a tzv. hry na chodník, které skvěle oživily starý beton.

 

Proměnou prošlo dětské hřiště v Kyjích na Rožmberské ulici. Dostalo nové oplocení, aby na hřiště neběhali pejsci, nové pěkné lavičky, pyramidu na lezení a herní domeček. Houpačka, která zde byla instalovaná, byla nakonec přesunuta na hřiště v Jiráskově parku.

Nezaháleli jsme ani u škol. Sportoviště u ZŠ Hloubětín získalo nový povrch, stejně tak mateřská škola Šestajovická má na zahradě nové herní prvky pro děti.

Jeden z největších projektů, který se vydařil v uplynulých dvou letech, bylo vybudování bikeparku na Jahodnici. Zanedbaný veřejný prostor prošel zásadní proměnou a vzniklo zde unikátní místo pro pokročilé bikery, ale i pro ty, kteří na kole teprve začínají. Je tu i dětské hřiště, work out, místo však může sloužit i jen k procházce a k posezení v zeleni.

Další kapitolou je pravidelná údržba hřišť, jejich čištění – v době covidu například pomocí páry, drobné opravy, výměna písku nebo instalace stínících plachet nad pískoviště.

Rozvoji hřišť na městské části se věnovala Koncepce rozvoje dětských hřišť, nyní řeší rozvoj v oblasti sportu a volného času akční plán rozvoje MČ na léta 2021 a 2022. Nyní je v procesu přípravy akční plán na následující 2 roky.