Poslední měsíc vedeme bouřlivé debaty o místech ve školách na Praze 14. Zejména pro nové prvňáčky z Hostavic, Jahodnice a Lehovce pro které je spádovou školou ZŠ Chvaletická, která nemá dostatečnou kapacitu všechny spádové děti přijmout a bude je losovat. Sice prý pod dohledem státního notáře, ale s rizikem, že ani sourozenci stávajících žáků nebudou přijati a děti z jedné rodiny budou jezdit na různé školy. Nebo, že dítě bydlící v domě vedle školy bude dojíždět na druhou stranu sídliště.

Bylo to nutné? Lze s tím něco teď a do budoucna udělat?

Pro zodpovězení je potřeba podívat se do historie Čtrnáctky. Praha 14 má celkem šest základních škol ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Generála Janouška, rozmístěných převážně podle osy metra a ZŠ Šimanovská u Kyjského kostela. Hlavní kapacity jsou soustředěny na sídlišti – poplatné době jeho vzniku. Oproti tomu růst nové zástavby na Jahodnici a Hutích nové školy nezahrnoval. Z pohledu celkové kapacity škol je na tom Praha 14 ve srovnání s jinými MČ relativně dobře – kapacity byly dlouhodobě dostačující, ne tak jejich umístění, které znamená dojíždění z větších vzdáleností.

Losování dětí je krajní řešení. Je nutné?

Jak je to s kapacitami základních škol na Praze 14?

I v letošním školním roce má Praha 14 dostatek míst na základních školách, ale ne ve spádových obvodech. Demografické studie ukazovaly dlouhodobě nedostatek míst od roku 2023. Je ale zároveň faktem, že školy mají rezervy pro příjem většího počtu žáků v podobě navýšení počtu žáků ve třídách či rušení přípravných tříd. Tomu jsme se chtěli vyhnout ale neměli jsme shodu s tehdejší místostarostkou o nutnosti razantních kroků. Došlo k vybudování nových tříd na ZŠ Vybíralova, úpravě dalších prostor ale i tak bylo nutné vypovědět některou soukromou školu. Po přebrání gesce novým radním byl zpracován přehled kapacit a možných řešení ale pět minut po dvanácté. Najdete ho tady: NAVÝŠENÍ POČTU TŘÍD DO ROKU 2025 – Rev.2.pdf Tento návrh prošel komisí a výborem pro školství ale dál nebyl po změně vedení v prosinci 2021 nijak realizován.

 

Proč nejsou postaveny nové školy v lokalitách, kde chybí?

Nová škola není jen o vůli MČ ale o dostupných prostředcích a také zápisu do školského rejstříku. MČ sama nemá prostředky pro její výstavbu a potřebuje prostředky a souhlas od magistrátu. Výstavba nové školy v současné době stojí přes 1mld Kč. Na základě zpracovaných demografických studií dlouhodobě vycházely kapacity na Praze 14 dostatečné s tím, že dojíždění po MČ není důvodem pro novou školu. Na Jahodnici prognózy postupně potvrzovaly zdůvodnění nové školy. Na Hutích je škola zdůvodnitelná a zahrnutá v případě nové výstavby pod Pražskou developerskou společností.

 

Jak je to se školou na Jahodnici?

Se společností UNIMEX – vlastníkem vhodného pozemku pro školu na Jahodnici – vedle MŠ U Hostavického potoka MČ podepsala memorandum v roce 2017. V roce 2021 se podařilo dojednat s magistrátem memorandum o přípravě a podpoře nové školy na Jahodnici, které znamenalo možnost zahájit přípravu studie školy, jednat o výkupu pozemku a dalších souvislostech. Memorandum nejsou přiklepnuté peníze, ale potvrzení souhlasu s přípravou a výstavbou. Jde o zásadní a běžná krok u všech dalších v Praze připravovaných škol. MČ obdržela k podpisu memorandum v lednu 2022, schváleno bylo zastupitelstvem v červnu 2022, studie se dosud nepřipravuje, o výkupu pozemku se společností UNIMEX se již jedná. Bez tohoto memoranda nemohla MČ nic podnikat ale od jeho získání rok příprava stála.

 

Ovlivnila kapacitu škol válka na Ukrajině?

Ano, ovlivnila. V současné době do škol na Praze 14 dochází cca 300 dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny. Jde ale o žáky všech ročníků. Je obdivuhodné, jak se dokázaly školy s náporem popasovat a dětem v nouzi zajistit podporu a vzdělávání. Ukrajinské děti ale neovlivňují přímo nynější zápisy do prvních ročníků – zápisy pro prvňáčky z Ukrajiny budou probíhat až dodatečně v červnu. Přesto celkové kapacity přišly o jakoukoliv rezervu a válka kousek za našimi hranicemi znamená uskromnit se pro všechny. MČ se kvůli válce nevyhne vybudování nové kontejnerové školy. Zásadnímu navýšení kapacit, které nikdo nepředpokládal.

 

Proč jste pronajali bývalou školu v Hostavicích soukromé MŠ/ZŠ?

Stará budova bývalé Hostavické školy je zcela nevhodná pro současnou výuku a potřeby státní školy. Omezený počet tříd v nezateplené budově, s malou tělocvičnou, odborných učeben a vlastní kuchyně by umožňoval umístění maximálně prvního stupně přidruženého k jiné ZŠ. V době pronajmutí proběhlo několik veřejných projednání a diskuzí se závěrem preference rodičů využít plnohodnotnou ZŠ Šimanovská s nyní již dostavěnou tělocvičnou a zázemím. Celkové kapacity byly dostatečné. Soukromá ZŠ objekt využívá, navštěvuje ji nemálo žáků z Prahy 14 a hrazený nájem je využíván i pro úpravy a zkvalitňování prostředí ostatních škol.

 

Proč stavíte komunitní centrum v Baštýřské místo školy?

Protože každá čtvrť potřebuje nejen školy ale kompletní občanskou vybavenost. Záměr komunitního centra je připravován od roku 2014. V té době i prognóz vycházely kapacity škol dostatečné a tento malý objekt by je nijak nespasil. Postupně vznikla budova pro Základní uměleckou školu, která praská ve švech Jahodnickými dětmi. K ZUŠ měl návazně vzniknout sál pro koncerty, klubovny pro kroužky pro děti a místo setkávání pro nejen rodiče ale i seniory a další obyvatele Jahodnice a Hostavic. Na projekt získala MČ dotaci 18mil Kč a v době přípravy to bylo téměř 40% celkových nákladů.
Nové vedení přišlo se záměrem přeměnit téměř dostavěné komunitní centrum na školu. Pokud k tomu přistoupí, bude MČ vracet dotaci 18mil Kč a vzniknou další náklady až 9mil Kč. Přičemž je jasné, že bude stejně nutné do dvou let  vybudovat nejspíš novou kontejnerovou školu. Půjde tedy o provizorní řešení na dva roky za 27 mil Kč a ty budou chybět jinde.

 

Co byste dělal jinak?
Těžká otázka, ve vedení radnice nejsme od konce roku 2021 a rozhodnutí nejsou černobílá. Se situací zásadně zamávala válka na Ukrajině a tím stovky nových žáků. Šlo a jde o úplně novou situaci s potřebou adekvátně reagovat. Využít podporu magistrátu pro nově budované kontejnerové školy, která byla od května loňského roku k dispozici. Např. Petrovice novou kontejnerovou školu stihly vybudovat, Praha 14 zájem neměla. Takovou školu by ale nejspíš nebylo možné budovat přímo na nedořešeném pozemku UNIMEXu na Jahodnici, spíš v areálu některé z jiných již existujících škol – využít její zázemí. stejně by znamenala dojíždění dětí na ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická, uvolnily by se ale celkové kapacity změnou spádovosti. Určitě bylo třeba vypovědět nájem některé ze soukromých škol. Žáci SŠ jsou schopni dojíždět klidně přes půl Prahy, žáci ZŠ si zaslouží mít školu u místa bydliště. A zejména bylo třeba včas změnit spádovost ZŠ Chvaletická tak, aby spádové děti se mohly zapsat a zbyla kapacita i pro sourozence stávajících školáků. Ano, znamenalo by to některé ulice Jahodnice přesunout spádově na jinou ZŠ a vyvolalo by to nevoli těchto rodičů. Lepší ale vědět dopředu, kam budu děti vozit, než čekat na výsledek losování a trnout kam se dostanou sourozenci.

 

Jak z toho ven?

Losování už nezastavíme, spádovost se mění rok předem. Teď nezbývá než hledat co nejrozumnější řešení v rámci nastavených pravidel. Moc možností tam ale není a jsou jen omezeně v rukou ředitelů škol. Je potřeba najít nové kapacity pro další školní rok. Využít maximálně prostory stávajících škol – ZŠ Chvaletická vestavba třídy. Využít kontejnerové řešení na dostupných pozemcích a ideálně se vyhnout zbytečné přestavbě téměř dokončeného KC Baštýřská s nevhodnými dispozicemi a plýtvání desítek milionů. Hledat možnosti nástaveb či přístaveb. Je to mravenčí práce, jednoduché řešení není a vnímám, že nový radní pro školství v tom nyní dělá co může. Škoda však ztraceného roku bez jakékoliv reakce na válku a tím zátěž, změny ale i otevřené možnosti čerpání prostředků magistrátu.