Pavel Mašek v tělocvičně ZŠ Šimanovská

Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že Praha 14 se rozrůstá, a zvyšuje se tak počet lidí, kteří sem přicházejí bydlet a  žít. Tím se samozřejmě kladou vyšší nároky na  občanskou vybavenost, jejíž rozvoj je proto nutné plánovat a  zajišťovat se značným předstihem. Zejména když v této souvislosti v naší městské části roste počet dětí a s tím je logicky spojen i větší zájem o mateřské a základní školy.

Když jsem byl radním pro školství, bylo snahou radnice rozšiřovat kapacity školských zařízení

V době, kdy jsem byl radním pro školství, bylo snahou radnice rozšiřovat kapacity školských zařízení, naposledy jsme vybudovali čtyři nové třídy v  ZŠ Vybíralova, přesto je nutné v  tomto procesu i nadále pokračovat. Vzhledem k dynamickému růstu zájmu o umístění dětí do  základních škol je nutné začít jednat i se soukromými středními školami využívajícími dříve nadbytečné prostory v  našich základních školách. Učebny, které v  minulosti městská část nevyužívala, jsou dnes opět díky zvýšenému počtu dětí velmi potřebné. Vzhledem k tomu, že tuto problematiku řeší většina městských částí, je umísťování dětí do  základních škol v  dosahu svého bydliště či přilehlého okolí stále složitější. Průběžné navyšování těchto zařízení či rozšiřování stávajících objektů je tak nesmírně důležité a tento proces si nemůže dovolit zastavit žádné vedení radnice.

Před tak zásadními problémy nemůžeme strkat hlavu do písku

Není tudíž možné, přestože se v poslední době změnila koalice, a tím i  vedoucí představitelé radnice, aby se do konce funkčního období v tomto ohledu nic nedělo. Nelze před takto zásadními problémy strkat hlavu do  písku, a to zejména kvůli tomu, že jde o vzdělávání dětí. Věřím, že nové vedení si tento fakt uvědomuje a zajistí, abychom v průběhu dalších dvou až šesti let nemuseli říkat, že kapacity škol jsou nedostatečné a může za to vládnoucí garnitura z minulých let. Nová Rada městské části má od nás k dispozici vše potřebné pro zajištění řešení tohoto problému, dohlédněme společně na to, aby to také vykonala! 

Pavel Mašek

Text vyšel jako Sloupek – časopis Čtrnáctka / únor 22

Není vám lhostejné dění na Čtrnáctce? Pojďte se zapojit!

Chci se zapojit

Chcete o tématu vědět víc? Jednoduše vložte email.