Skip to main content

Jsem moc rád, že vzniknou nové obecní byty, Černý Most získá novou knihovnu, informační centrum a pěknou restauraci či kavárnu. která zvelebí i nevábný prostor před terminálem Černý Most. Že se konečně s tímhle rozestavěným domem a dlouhodobým problémem Čerňáku už něco bude dít, jenom bych výstavbu asi jako starosta řešil trochu jinak. Projekt má  vybraného zhotovitele ale vysoutěžená cena je o téměř 100 mil vyšší než byl původní předpoklad. Městská část nemá zatím zajištěné zvýšené financování a nezbývá, než žádat o navýšení dotace magistrát. 

Oproti původnímu předpokladu projektanta navrhl novou radou potvrzený dodavatel zásadní vybourání již postavených základů a jejich novou výstavbu. A já si nejsem jistý, že něco vybourávat a znovu stavět mezi domama na sídlišti je dobrý nápad. V zadání zakázky to nebylo a radnice radši měla zatlačit na úpravu stávajících základů i když by to možná něco stálo. No, po volbách se podíváme, jestli se s tím dá ještě něco dělat :).

Memento restitučních vztahů 

Torzo rozestavěné budovy vpravo hned u výstupu z metra Černý Most bylo dlouho mementem nedořešených restitučních vztahů. Po roce 2000 byla postupně dokončována výstavba bytů v této lokalitě a vzniklo celkem šest vnitrobloků s magistrátními byty. 

Tento jediný rohový dům však zůstal nedokončen – byly vybudovány pouze základy se dvěma podzemními patry garáží. V průběhu stavby nastoupily nedořešené restituce a stavbu zablokovaly.

Za všechno můžou úzká pole

Celý Černý Most vznikl na pozemcích bývalých úzkých lánů polí a jeden z těchto nedořešených proužků vedl právě přes rozestavěnou stavbu.

Vedlejší bytové domy byly zkolaudovány a začaly sloužit svému účelu. Tento provizorně oplocený rozestavěný objekt se však na dalších dvacet let stal místem přespávání bezdomovců a nevzhledným prostorem s čouhajícími armaturami stavby. 

Městská část už  v roce 2013 požádala a získala pozemek do svěřené správy s cílem alespoň na povrchu prostor polidštit a využít pro trhy či upravit na relaxační koutek. Na místě proběhlo pár akcí, ale kvůli chybějícímu zázemí a nedořešené bezpečnosti – přeci jen se jednalo o “staveniště” se žádný dlouhodobý koncept neujal.

S příchodem Čtrnáctky vznikne kavárna a knihovna

Situace se změnila v roce 2018, kdy konečně odpadly všechny právní problémy a rozestavěná stavba i pozemek byla magistrátem potvrzena a svěřena Čtrnáctce. Psal jsem o tom tady. Městská část obratem zadala ověřovací studii, která prověřila stav stavby, platnost vydaných povolení a nastínila možnosti dalšího využití – dostavby budovy. 

Oproti původnímu čistě bytovému domu bylo cílem nového zadání využít výhodnou polohu domu hned u metra a spojnice Černého Mostu tak, aby byla propojena s podprostorem terminálu a přinesla chybějící zázemí pro obyvatele Černého Mostu. 

Nový návrh přináší v přízemí kavárnu a restauraci propojenou s předprostorem terminálu, informační středisko městské části a zejména dvě patra moderní městské knihovny (o tom jsem psal tady), která bude sloužit nejen pro půjčování knížek, ale zejména jako prostor pro setkávání a pořádání kulturních akcí – místo které Černému Mostu dlouhodobě chybí. V dalších patrech pak vznikne přes 60 nových tolik potřebných bytů.