Skip to main content

Kostra parkovacího domu Bryksova stojí, ale dál se teď nic neděje. Je potřeba aby se městská část rozhýbala, dotáhla jednání s developerem a torzo dostalo správce a začalo sloužit svému účelu. Zavřené brány auta nepoberou a lidi z okolí Vybíralky dál stojí se svými auty kde se dá.

Parkování na sídlišti je peklo samo o sobě. V době výstavby Černého Mostu I připadalo jedno auto na čtyři rodiny. Dnešním standardem začínají být na rodinu auta dvě. Silnice praskají ve švech, parkuje se kde se dá ale prostor není nafukovací.

O to větší radost je, když se podaří vytvořit nová parkovací místa třeba jak tomu bylo v případě stavby CANABA v Bryksově ulici. V rámci výstavby měl developer povinnost vybudovat nová kolmá parkovací místa na ulici Bryksova, vystavět točnu pro autobusovou linku a postavit nový parkovací dům. To vše přinese téměř nových 100 parkovacích míst oproti původnímu stavu a potřebě parkování pro obyvatele nových domů. 

Celá příprava projektu a rozvržení parkování byla projednána se zástupci okolních domů a výsledkem by mělo být řešení, které při rozumné výšce parkovacího domu přinese zlepšení dostupnosti parkování pro místní. Součástí dohody s developerem bylo, že městská část parkovací dům odkoupí za zlomek pořizovací ceny a jako vlastník bude garantem využití pro místní.

Předpokládalo se zajištění provozu a nastavení podmínek některým z místních SVJ/Správcovskou firmou tak, aby reflektovalo potřeby okolních obyvatel. Nastavení modelu provozu, stanovení poplatku za parkování – to vše ať si nastaví místní. Kostra parkovacího domu stojí, ale dál se teď nic neděje. Je potřeba aby se městská část rozhýbala, dotáhla jednání s developerem a torzo dostalo správce a začalo sloužit svému účelu. Zavřené brány auta nepoberou a lidi z okolí Vybíralky dál stojí se svými auty kde se dá.