Veřejné projednání

Komunální politika je o tom, kdo si dojedná v rámci zastupitelské demokracie většinu, tak ten vládne, jinými slovy, určuje směr vývoje na  městské části. Tentokrát nám proto vládne koalice složená z ODS + ANO + STAN + KDU a to respektuji. Co je ale nepřijatelné pro mě jako občana naší MČ, jsou čistky, které nová koalice na  Praze 14 spustila.  Absolutně bez koncepce a důvodů, totalitně likviduje všechny členy, ve všech radách a komisích, kteří byli, byť jen trochu, součástí vedení předchozího. A co je hlavním důvodem těchto čistek? Nic menšího než msta spolku STAN + KDU, kteří byli sami, pro svoji nekompetentnost, v polovině loňského roku odvoláni.

Nejsem vůbec proti, aby vždy měla vládnoucí koalice v  těchto orgánech (kromě kontrolního výboru) svoji většinu, případně předsedu, ostatně nesou za řízení naší obce odpovědnost, vyhodit ale okamžitě všechny členy, kteří by jen náznakem mohli klást odpor nebo se příliš ptát, je ale už opravdu přes čáru. Žijeme si tu na Praze 14, pod novým vedením, trochu jako v  totalitě, kdy všemu vládla jedna strana, v našem případě jedna kočkopes koalice z ODS + ANO + STAN + KDU. Zde přikládám soupis odvolaných členů či sympatizantů přechozího vedení radnice. 

  • Vyhození Radka Vondry z  pozice člena redakční rady časopisu Čtrnáctka. 
  • Rozprášení Kontrolního výboru ZMČ a  zamítnutí jmenování členů za  opozici dle jejích požadavků!
  • Okamžité sesazení ředitele Prahy 14 kulturní, p. o. města, ze svého postu. 
  • Odvolání všech opozičních členů dozorčích rad městských organizací. 
  • Okamžité odvolání 12 členů školských rad!!! 
  • Vyhození 18 opozičních členů komisí a zákaz některým se o nové členství ucházet! 
  • Zrušení výboru Zastupitelstva pro školství, kulturu a volný čas.
  • Zrušení komise pro transparentnost a otevřenost radnice! 
  • Na minutu vyhození paní ředitelky Plechárny, která vzešla před třemi měsíci z transparentního veřejného VŘ. 

A toto vše bez udání důvodů. Vracíme se tímto do osmdesátých let minulého století. 

Pavel Mašek

Text vyšel jako sloupek – časopis Čtrnáctka / březen 2022