Hutě po letech dostaly směr a ožívají. Mnoho let příprav povede k tomu, že v nejbližší době bude splacena podstatná část dluhu, kterou město vůči obyvatelům Hutí má. Jsem rád, že mohu být u toho, když Hutě dostávají důstojné zázemí.

Snad žádná jiná část Prahy 14 není v tak rozporuplném stavu jako Hutě. Když jsem před jedenácti lety nastoupil jako starosta, bylo možné v každé čtvrti na něco navázat, chytit se alespoň směrů či vizí, či aspoň začít “na zelené louce”. Ale kam jsem se podíval na Hutích, tam byla potíž.

Původní centrum starých Hutí zastavěné vysokými domy blokující původní přirozenou osu. Změněný územní plán a sídliště Ekospol, Panorama v polích bez jakékoliv občanské vybavenosti či dopravní dostupnosti. Chybějící zázemí pro lidi – bez školky, domu služeb či místa pro setkávání. Bez dětských hřišť. Historické podzemní prostory Bílý kůň zasypané odpadem a hrozící zřícením. Opakovaně odkládané budování lávky Rajská zahrada či prodloužení ulice Ocelkova – obchvatu který uleví přetíženému středu Hutí. Jediný most spojující Hutě se sídlištěm v havarijním stavu. Kam jste se podívali všechno potřebovalo nakopnout a rozjet. Nezbylo než začít od píky a smířit se s tím, že tady budou vidět změny za mnoho let a jedno volební období u takto zanedbaného území bohužel nic neznamená.

Celému území chyběla vize rozvoje. Bez ní nemá smysl cokoliv připravovat, bez opory ve strategii rozvoje nelze žádat magistrát o prostředky ani svěření pozemků pro chybějící občanskou vybavenost či infrastrukturu. Architekti v diskusi na veřejných projednání lidmi navrhli vizi nového centra Hutí s náměstím a následně i vizi celého rozvoje. Kyje-Hutě | iprpraha.cz na tu bylo možné už v pracovní verzi navázat a vznikl projekt nové školky a příprava pro základní školu.

Magistrát rozjel přípravu nového středu náměstí, které bude zahrnovat obchodní centrum, lékařské služby, knihovnu, malý sál a prostory pro další potřebné služby.

Máme ale i dobré zprávy

Hospoda ve Splavné, objekt postavený kdysi jako agitační středisko – bez pořádného topení a napojení na kanalizaci, se po diskuzi s lidmi promění v kavárnu s příjemným posezením ale i sálem pro pořádání menších akcí a kroužky pro děti i dospělé. 

Rybníček v Jářku má za sebou čištění, zlepšenou zeleň a okolí a také speciální obrubníky chodníků pro úspěšné cestování žab :-).

Bílý kůň – jedny z největších podzemních prostor v Praze prošly pomocí dobrovolníků náročným čištěním, byly ukotveny stropy a jsou připraveny aby uvítali první návštěvníky. Málokdo tuší jak nádherné podzemí historického dolu se nachází jen kousek od nové zástavby.  Nad jeskyněmi je připraven nový parčík se zázemím pro jeskyňáře i herním hřištěm pro děti.

Hutě potřebují dětská hřiště

Velkým trápením jsou chybějící dětská hřiště. Málokdo tuší, že projekt na centrální hřiště u ulice Jamská je hotov skoro osm let, ale stále stojí na opakovaných odvoláních lidí bydlících okolo.

Panorama

Hutě ale drží po spolu a mnoho aktivní lidí se zapojuje do participativního rozpočtu. I díky nim vznikl unikátní projekt “Houbičekči nyní připravovaná dětská hřiště u Panorama.

Zakletým místem je sídliště Panorama. Společnost Ekospol jej lidem prodávala skoro jako ráj na zemi . Ve skutečnosti developer vytěžil naprosté maximum z pozemků se změněným územním plánem. Nevybudoval ani elementární zázemí pro obchody, občanskou vybavenost či dětská hřiště (poskytl prostředky na jedno hřiště, které ale stojí na odvoláních viz výše). Ale zejména vytvořil zcela patovou situaci ve správě komunikací, kdy nepochopitelně převedl veřejné silnice místo na obec na nebohé vlastníky bytů a ti by se nyní měli o všechny komunikace starat. Městská část by určitě silnice příslušenství převzala, ale komunikace mají přes 260 současných vlastníků. Nemalá část z nich nekomunikuje, či jejich podíly mají právní problém a přes opakované snahy ve spolupráci s předsedy SVJ zatím není cesty jak z této šlamastyky ven.

Samostatnou kapitolou je dopravní napojení Hutí. Jediný most sloužící jako spojení s metrem, obchody i školami a školami se podařilo po průtazích v loňském roce zrekonstruovat a nyní je bezpečný a na dlouhá léta připravený zvládat nápor, který je na něj kladen.

Podmínkou jakékoliv další výstavby však je vybudování obchvatu Hutí – prodloužení ulice Ocelkova na křižovatku s Vysočanskou radiálou u Satalic. Tato stavba se pohnula, běží územní řízení a stavba naváže na probíhající rekonstrukci trati, kde dochází k potřebnému rozšíření podjezdu u Makra. 

I lávka už konečně bude

Na závěr jsem si nechal snad nejbolavější stavbu – stokrát slibovanou lávku, která spojí Hutě se stanicí metra Rajská zahrada a s nově budovanou vlakovou zastávkou. Tahle stavba má jeden z nepohnutějších osudů v Praze. Kdysi lávku “s motýlími křídly” navrhl architekt Patrik Kotas (autor zastávky metra Rajská zahrada). Návrh byl krásný, ale cenově zcela nerealizovatelný a tak v roce 2012 vznikl nový daleko skromnější návrh. Ten byl projednáván a šel do projektové přípravy. Po nástupu nového vedení na magistrát v roce 2014 však byl tento projekt zastaven jako “ošklivý” a začalo se znovu. Projekční práce, jednání s drahami a TSK běželo znovu a v roce 2019 získal stavební povolení. Kvůli koordinaci s rekonstrukcí trati se vše opět táhlo a vlastní lávka naváže na připravené nástupiště a piloty a měla by být konečně hotova na jaře příštího roku.

Na nákupy je to teď daleko

Hned za mostem při příjezdu na Hutě je vlevo nízká budova, kde sídlí společnost zabývající se stolními hrami. Původně tam ale měla být samoobsluha Billa. Developer Lipnická, který domy a tuto budovu budoval, měl dokonce s Billou podepsanou smlouvu. Pak se ale výstavba zasekla na restitucích a dva roky stavba stála. Mezi tím vznikl kousek vedle v Hloubětíně Kaufland, u tramvajové točny je Penny a Billa od záměru ustoupila, protože jim nevycházela prodejní čísla. Obec i developer intenzivně hledali jiného nájemce s potravinami ale nikdo z řetězců neměl zájem. Hutě v současné velikosti jsou bohužel malá spádová oblast pro jakoukoliv větší prodejnu a tohle obec nevyřeší. Právě proto má vzniknout nové náměstí, kde je mimo jiné prostor i pro supermarket. Společně s dotvořenou bytovou zástavbou má celek Hutí šanci fungovat.