Hodiny bez ručiček

Víte, k čemu měl sloužit hlavní půlkruhový portál nad terminálem? Měly to být hodiny. Pokud se podíváte zblízka najdete dokonce osazený hodinový strojek a přivedené kabely. Ručičky ale chybí. Při stavbě se ale šetřilo všude, prostě na ně nezbyly peníze.

A tak to bylo při stavbě terminálu se vším. V co nejkratším čase vznikla nová stanice metra – aby dokázala obsloužit nově otevřené obchodní centrum CČM a ulevila přetížené městské autobusové dopravě do budovaného sídliště Černý Most. Stanice začala sloužit lidem v roce 1998 ale dalších dvacet let neproběhla téměř žádná rekonstrukce.

Dvacet let bez rekonstrukce

Terminál totiž neměl dořešené předávací protokoly – byl vlastně dlouhodobě nepředanou stavbou, neměl jasného správce a jen chátral. Jeho architektonická koncepce je navíc plná temných zákoutí. Střechy pak tvoří nekonečné množství “bidýlek” pro ptáky. Dole tma, nahoře voliéra pro ptáky. Tristní stav terminálu mi dlouho ležel v žaludku a zanedbaný prostor, kterým denně projde přes 50 tisíc lidí, dělal špatnou vizitku celému Černému Mostu. Terminál spadá pod magistrát. Tedy  jeho vnitřní část pod Dopravní podnik a vnější pod odbor majetku a TSK, kde jsme dlouho klepali na zavřené dveře. Všichni si přehazovali požadavky na nápravu jako horký brambor.

Situace se naštěstí změnila v roce 2018, kdy po volbách konečně dostal Terminál prioritu i pro magistrát. Jako zastupitel HMP jsem měl konečně k těmto institucím blíž. Postupně se dořešily potřebné smlouvy a terminál získal jasné správce. Za městskou část  jsme iniciovali spuštění oprav, ale zároveň i zpracování vize celého prostoru terminálu do budoucna. Tyto plány však budou chvíli trvat.

Začaly drobné opravy od základů

Nešlo ale čekat a nechat terminál ve stavu, v jakém byl. A proto byly paralelně spuštěny práce na opravách stávající stavby. Začalo se od základů a v minulých dvou letech byly postupně opraveny konstrukce proti zatékání, položeny nové izolace a žlaby. Ač to není na první pohled vidět, šlo o náročné práce za několik desítek milionů korun, které zamezily zatékání a téměř havarijnímu stavu konstrukce. Tyhle opravy jsou z větší části nyní hotové a tak mohly začít nátěry vnitřků a výměna mobiliáře tak, aby už do konstrukcí nezatékalo.

I proto můžete nyní vidět nově natřené sloupy, vyměněný informační systém, nové koše, opravy zábradlí, výměny izolací střech a plexi zákrytů, nátěry stropů. Je připravena výměna mobiliáře – nahrazení ikonických ale nevzhledných laviček na výduších nástupišť. Čištění podlah, další nátěry stěn a stropů. 

Prostě konečně běží vše, co si terminál zaslouží jako běžnou údržbu a dvacet let to nikdo nedělal. Třeba jednou dojde i na ty hodinové ručičky ?

Terminál potřebuje zásah architekta a vizi

Co ale nelze odstranit je množství temných zákoutí, všechna bidýlka a nešťastné střešní konstrukce, koncepci podzemních nástupišť, kde každý autobus zbytečně krouží o jeden a půl kilometru navíc, aby vůbec najel z Chlumecké na správné nástupiště.

Do deseti let zásadní proměna

Proto paralelně vznikl projekt Terminál Černý Most 2030 Dopravní terminál Černý Most | iprpraha.cz, kde architekti navrhli vizi terminálu do budoucna. V loňském roce proběhla představení a veřejná projednání přímo mezi lidmi na sídlišti – tam všude jste mě mohli potkat. Studie architekti několikrát upravili podle připomínek a teď je v projednávání s dalšími institucemi. Pokud vše půjde podle plánu, měl by se terminál dočkat zásadní proměny v horizontu deseti let.

Terminál se konečně probouzí a nadechuje. Kromě oprav je ale potřeba důsledná údržba, úklid a posílení bezpečnosti – bez té by tato práce přišla vniveč. Tady bude potřeba hodně energie městské části i magistrátu, aby tohle místo bylo důstojným zázemím pro dopravu obyvatel nejen Černého Mostu i do budoucna.