kulíšek

67 let, ortoped, bydlím v Hloubětíně, v letech 2010- 2014 jsem byl zastupitel za stranu zelených, nyní člen sociální komise a zdravotnictví rady městské části.  Zajímá mě mimo problematiky zdravotní péče i téma životního prostředí jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života. Z koníčků: mimo práci četba historie, rekreační sport, vnoučata. Rád bych se podílel na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v naší městské části a v neposlední řadě bych se rád podílel na řešení otázek péče o seniory.  

Pavla Jazairiová, nezávislá novinářka a spisovatelka podporuje MUDr. Lubomíra Kulíška

Dobře známý jako ortoped. Lékař, který své pacienty neobyde, ale hledá řešení, neboť „všechno je možné léčit a nespokojit se pouze léky proti
bolesti“. O přírodní vědy se zajímal odjakživa. Ortopedii vystudoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze a v oboru pracuje již 42 let.
Otec a dědeček, hodně čte i sportuje ale hlavně léčí. V zastupitelstvu, kam kandiduje jako nezávislý, by se chtěl zabývat životním prostředím ale
především zdravotní péčí s ohledem o seniory. Pro mě je vždy zajímavé a přínosné s dr. Kulíškem na jeho téma mluvit, ale zejména patřit k jeho pacientům.

Pavla Jazairová